Elg 2004-2008
Elg 2009-2011
Elg 2012-2014
Elg 2015-2017

 

Tanken med denne nye bestandsplanen og enhetsmodellen er at storvaldene og jaktlagene skal ha en friere bestandsplan å forholde seg til, slik at de selv kan bestemme mer hva de tar ut, Innenfor visse regler.
Enhetsmodellen skal brukes i kombinasjon med minstearealet for elg (4000 dekar pr. elg).
Slik at tildelingen internt i storvaldene skal være basert på følgende formel:

Areal storvald x 3 = antall elg for 3 år for storvaldet.

  4000  
Samme formel gjelder for hvert enkelt jaktlag med jaktlagets areal. Noen jaktlag får mere spillerom enn andre, pga større areal. Men selv de som kun har areal til ett dyr pr. år kan selv bestemme type dyr de tar ut, ut ifra hva som er best for deres terreng.
Storvaldet kan også sjonglere med overflødig areal fra ett jaktlag til et annet lag hvis nødvendig, om alle jaktlagene i storvaldet er enige om dette. Enhetsmodellen er satt slik at unge og små dyr gir få poeng, og store produksjonsdyr gir mange poeng. Dette er gjort for å vise at man ønsker å beholde produksjonsdyrene, og på dette viset oppfordre til å felle små og unge dyr fremfor de store produksjonsdyrene.