Sett hjort skjema

Hjort i Risør viltlag

 

 

Regler om jaktutøvelse

 

Fra jaktstart 1.sept. fram til 5.okt kan hvert storvald felle tre dyr. En bukk, en spissbukk og en kalv. Resten av kvota kan fra 5.okt. felles fritt. Etter hvert som dyr felles vil det bli notert her.

Det er viktig å gi melding til leder av viltlaget raskt ved felling av dyr.

Terje Wiik 90602901

 

                  Felte dyr fordeles etter avtale internt i eget jaktlag. Utover dette må det enkelte storvald å lage sine egne regler.

 

Regelverket er slik at viltlaget måtte tildeles spesifikke dyr fordelt på alder og kjønn. Dette stiller noe større krav til jegerne om å sjekke hva som er igjen av kvota før jakt.

 

 

 

 

Kvote 2016: 15 dyr med følgende fordeling på alder og kjønn:

5 kalv

2 voksne hind

4 spissbukk

4 voksne bukker

 

Det kan skytes kalv istedenfor alle kategorier dyr.

 

Felt til nå: