Enhetsmodellen

Resultat etter elgjakta 2015

Litt statstikk

 

 

Elg med vorter bilde 1 2 3 Sjekk her for hva dette er.

 

Faktaark elg

Resultater av tannanalysering høsten 2014

Resultater av tannanalysering høsten 2013

Resultater av tannanalysering høsten 2012

Resultater av tannanalysering høsten 2011

Resultater av tannanalysering høsten 2009
Resultater av tannanalysering høsten 2010
Fellingsresultat elg 2009
Fellingsresultat elg 2010

Fellingsresultat elg 2009-2011
Sett-elg skjema
Veileder til jaktleder

Brosjyre tanntrekking
Mer info om tanntrekking m.m.


Ved ettersøk som ikke er avsluttet samme dag og behov for ettersøk i kommunal regi
leder viltnemnd: Lars Ole Røed tlf. 97127714
Lars Sveen tlf. 95140351

Jakttiden er etter søknad utvidet til 15. nov for 2012 - 2016