Fylkesmannen - viltforvaltning
NJFF
AA-elghundklubb
Hjortevilt - innsyn
SSB-jakt
Rapportering til SSB
Jegerprøven på nett
Hjortevilt - fagblad
Ny rovdyrpolitikk
Flått og hjortelusflue
Jegerregisteret
Direktoratet for naturforvaltning
Registrering av lisensjegere
Forskrift om utøvelse av jakt mm.
Hjorteviltforskriften
Andre sentrale forskrifter
Rapport Aust Agder 2009

Ettersøksavtale
Retningslinjer kommunalt viltfond
Gjerstad viltlag
Vegårshei viltlag

Tidsskrifter
Jakt
Jeger