Rapportering av felte dyr
Rådyr

Viltlaget er tildelt fri kvote på rådyr, men oppfordrer storvaldene til å fordele kvote etter 350 da/ fellingstillatelse.
Rapportering av felte dyr gjøres direkte til kommunen.
Det er positivt hvis funn av rådyr tatt av rovdyr rapporteres
hit slik at vi kan sammenstille funnene.

Fellingsresultatet skal jaktleder rapportere direkte til kommunen.


Bever

Viltlaget har fellingstillatelser for bever for de det er aktuelt for. Ta kontakt.

Fellingsresultat skal jaktleder rapportere direkte til kommunen på samme skjema som for rådyr..