Ulv/bjørn

Lisensfellingsperioden for ulv er 1. okt. – 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote. Jegeren plikter å holde seg orientert om det er felt dyr. 
Jeger skal minimum ringe informasjonstelefonen 37 01 75 57 hver dag før jaktstart og mellom kl. 13 og 14. Hvis en ulv felles eller påskytes, gi straks – og innen en halv time – melding til Fylkesmannen i Aust-Agder på tlf. 40916574

Viktig å melde i fra om observasjoner eller vilt som mistenkes tatt av rovdyr.

Det er for sesongen 2014/2015 åpnet for lisensjakt på ulv Hele vedtaket

Det gjelder særskilte regler for slik jakt.

To viktige ting må være på plass:

1.    Jeger må ha skaffet seg lisens. Dette er gratis og gjøres i Jegerregisteret: http://www.brreg.no/registrene/jeger/lisensfelling.html

2.    Grunneier må tillate at slik jakt kan utføres på sin eiendom.

Vi ber dere også merke dere reglene om varslingsplikt ved felt eller påskutt rovdyr, samt plikten til å sjekke at det fortsatt er dyr igjen på vedtatt kvote. Info og detaljer på fylkesmannes nettsider, se nedenfor

Gaupe
Rådyr tatt av gaupe 11/3 på Solheim. Dødsårsak er bekreftet av representant fra SNO


Er du interessert i å bli kontaktet for å være med på gaupejakt ved behov? Vi kan lage ei liste over interesserte. Si i fra her.

Telefonnumre

Disse nummerene må ringes før jaktstart om morgenen og mellom kl. 13 og 14 jaktdagen.

Ulv: 37017557

Bjørn: 37017887

Gaupe: 37017887

Grunnen for samme nummer for Gaupe og bjørn er at de har forskjellig jakttid.

Melding om felt dyr skal gjøres innen en halv time til Fylkesmannen i Aust Agder på tlf nr 409 16 574

Se også: http://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/

 


Gaupe tatt i fotoboksen på Dale 8.aug 2011. Se bilder: 1 2

Gaupejakthefte
Registrering av lisensjegere
Rovviltfolder (her finner du bl.a. rovdyrkontaktene)

Rovviltportalen
Rovdata
Meld fra om gaupespor