Diverse info

 

Lisensfelling av ulv 2016-2017

På vegne av styringsgruppa inviteres dere herved til midtveis møte om GPS-merkeprosjektet «Sørhjort».

Møtet holdes  22.juni kl. 19-21 på fylkeshuset i Arendal (Ragnvald Blakstadsveg 1).

Det blir god anledning til spørsmål og dialog under møtet. Styringsgruppa ser fram til å få gode innspill før vårt påfølgende styringsgruppemøte neste dag.   

Det er ingen påmeldingsfrist eller kostnader

 

Vedtak om kvote for betinget skadefelling 2016-2017

Risør Viltlag ønsker å bidra til forskning på hjorteviltsykdommer forårsaket av flått og hjortelusflue.
Vi ber derfor om at alle jaktlag som feller elg kalv skjærer ut en prøve på størrelse med en fem-kroning fra milten, og leverer til Tengel Digernes. Tlf. 95062832 adresse: Risørveien 1044, 4950 Risør. Prøven må fryses ned hos jaktlaget hvis den ikke leveres samme dag som dyret er felt.
Det må samtidig gis beskjed til leder av Risør viltlag, Terje Wiik, Tlf. 90602901 som vil kontakte Olav Rosef/Øyvind Froland. En av disse vil da hente prøvene hos Tengel.
Miltprøven legges i en plastpose, og merkes med følgende: Sted for felling, slaktevekt og kjønn på kalv.

Info frå kommunen før jakta

Merka hjort i nærheten?

 

Fauns rapport etter jakta 2014

Årsmøte 2015 innkalling

Årsmelding 2015

Budsjett for 2015

Resultater av tannanalysering høsten 2014

Diverse statistikk etter jakta 2014

Høring minsteareal elg Viltlagets svar

 

 

Endring i viltloven gir adgang for å bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt. Forutsetningene er at grunneier, politi og kommune blir varslet før ettersøket starter. Kommunen og politi har felles varslingsnummer: 02800

 

Diverse oversikter etter jakta 2013

Årsmøte 2014 alle papirer

Resultater av aldersbestemmelse av elg 2013


Forskningsrapport om elgens genetiske struktur


Lisensjakt på ulv og bjørn

Ettersøkshunder
Elg med vorter tatt i fotoboks på Sevik

Det er åpnet for lisensjakt på 2 ulver i hele region 2, som Aust-Agder er en del av, i jaktsesongen 2014/15. Les mer

Risørhalvøya/Barmen storvald har også for 2014 fått innvilget søknad om midler fra viltfondet til aldersbestemmelse av elg ved tannsnittanalyser for hele kommunen.

Fylkesutvalget har vedtatt utvidet elgjakt fram til 15.november for kommunene Vegårshei, Bygland, Åmli, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Birkenes (samt del av Lillesand kommune som hører inn under Birkenes viltlag).

Nye forskrifter er vedtatt av DN


Sporstoffundersøkelser

Søndeled skytterlag